Tietokoneverkkojen kotitehtävät

Kotitehtävä 2

Kotitehtävä 2:n aiheena on "WWW-essee: Tietoturva". Esseen aiheeksi valitsin Firewalls.

Kotitehtävä 3

Kotitehtävässä 3 sisälsi ohjelmointia. Tekemäni Java ohjelma ei ole verkossa saatavilla ainakaan vielä.

Kotitehtävä 14

Tehtävänä on tutkia ja analysoida RFC 2138:tä ja sen sisältämää RADIUS-yhteyskäytäntöä.


[ $Revision: 1.7 $ | $Date: 1998/08/26 11:26:40 $ ]

Valid HTML 4.0!