Tietoliikennearkkitehtuurin kotitehtävät

Kierros 5

Tehtävänä on tutkia ja analysoida RFC 2138:tä ja sen sisältämää RADIUS-yhteyskäytäntöä.

Kierros 7

Tehtävänä on tehdä vapaamuotoinen essee vapaavalintaisesta aiheesta. Aiheeksi valitsin "Lähiverkon salakuuntelu".
[ $Revision: 1.10 $ | $Date: 1998/08/26 11:34:14 $ ]

Valid HTML 4.0!